Διημερίδα: Σπουδές στο ΑΠΘ και στον κόσμο τον 21ο αιώνα

Το ΑΠΘ έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό έργο που πραγματοποιείται στις σχολές και τα τμήματά του. Η ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου και η ανταλλαγή εμπειριών πάνω σε ζητήματα εκπαίδευσης αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μελήματά του.
 
Οι σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούν ένα ιδιαίτερο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό θέμα που απασχολεί τις Πανεπιστημιακές Σχολές σε όλο τον κόσμο, καθώς οι εξελίξεις στην τεχνολογία, στην επικοινωνία του εύρους των επιστημών , στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην δια βίου μάθηση κάνει το θέμα ιδαίτερο κρίσιμο.
 
Το 2011 η αντίστοιχη Επιτροπή Εκπαιδευτικής Πολιτικής είχε πραγματοποιήσει ημερίδα με θέμα "Προπτυχιακές Σπουδές και Εκπαιδευτικές Πρακτικές στο Α.Π.Θ.", στην οποία παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες θέσεις αλλά και εντυπωσιακές πρακτικές εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 
Στην προσπάθεια να συνεχισθεί ο ακαδημαϊκός διάλογος με σκοπό τη δημιουργία θεσμικών υποδομών για την υποστήριξη διδασκαλίας υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνη με τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα, ιδιαίτερα για τα νέα διδακτικά μέλη, αλλα  και για όσα  έμπειρα μέλη ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις διδακτικές τους πρακτικές, η Επιτροπή Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής προχωράει στην πραγματοποίηση μιας νέας διημερίδας.
 
Στο πλαίσιο αυτό καλεί όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν ενεργά στην εκδήλωση αυτή, να παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις και να συζητήσουν πάνω σε νέα καινοτόμα ζητήματα.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα της διημερίδας και τις περιλήψεις στις αντίστοιχες ενότητες.